Požarne poti | Talne rešetke ECORASTER | ProFarm Košenina

Požarne poti

Dostopna območja za gasilske enote

Da bi zagotovili hitro pomoč in preprečili zamujanje zaradi slabih dostopnih pogojev.

Delo gasilcev pogosto ovirajo neprimerne dostopne poti, območja namestitve in gibanja ali njihova nezadostna nosilnost podlage. Pogrezanje pnevmatik in obtičana vozila dodajo nepotrebne minute dragocenim odzivnim časom. Nepravilna stabilizacija tal, nizka kakovost materiala in gramoz so ena izmed razlogov za nezadostno nosilnost številnih območij dostopa do požarnih mest.

Zahteve

Dovozne poti in območja namestitve / gibanja za gasilsko enoto morajo biti utrjene tako, da prenesejo osno obremenitev do 10 metrskih ton in dovoljeno skupno maso 16 metrskih ton (min. obremenitveni razred v skladu z nemškim predpisom o gradnji cest RStO 12). Karakteristike gramozne površine (osnovna konstrukcija) ne izpolnjujejo več zahtev obremenitvenega razreda v skladu z RStO 12.

Rešitve

Sistem za stabilizacijo tal ECORASTER utrdi površine, obenem pa ohranja naravno propustnost padavin. Kljub zelo visokim vrednostim obremenitve (do 800 / m², odvisno od materiala za polnjenje) lahko deževnica / požarna voda odteče, običajno brez dragega drenažnega sistema v podtalnico. Uporaba sistemov ECORASTER zagotavlja, da gasilski reševalni tovornjaki hitro pridejo do mesta nesreče in se tam varno namestitijo

Navodila za namestitev